การเข้าไม้ด้วยจิ๊ก

ทำกล่องไม้ ลิ้นชัก ด้วยจิ๊กสำหรับโต๊ะเร้าเตอร์

Spice Up Your Drawers and Boxes with Classic Box Joints

การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ กล่องไม้ หรือตู้ลิ้นชัก การเชื่อมต่อและการเข้าไม้ เข้าเดือยแบบต่างๆ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งสร้างความแข็งแรง และการยึดเกาะของชิ้นงานไม้ โดยมีกาวเป็นตัวช่วยเสริมสร้างการยึดเกาะพื้นผิว การทำเดือยแบบง่ายๆ โดยใช้จิ๊กช่วยสำหรับงานโต๊ะเร้าเตอร์ ทำลิ้นชัก กล่อง-เทคนิคการเข้าไม้

จิ๊กไม้

การทำเดือยเข้าไม้ ระหว่างข้อต่อกล่องไม้ ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เมื่อมีตัวช่วยอย่างจิ๊กสำหรับโต๊ะเร้าเตอร์ จิ๊กไม้แบบง่ายๆ ที่สร้างช่องว่างระหว่างไม้ดังรูป

จิ๊กการเข้าไม้

ขั้นตอนที่ 1 จากรูปตัวอย่างเป็นรางอลูมิเนียมจิ๊กของ Rockler ขนาด 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้ว และเลือกให้เหมาะกับงานที่จะทำ

ตั้งดอกเร้าเตอร์

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งดอกเร้าเตอร์ และปรับความสูงของดอกเล้าเตอร์ให้ได้ความสูงสำหรับการทำเดือยเข้าไม้ อย่าลืมความสูงเผื่อสำหรับตัวจิ๊กที่เป็นฐานไม้ด้วย ตามรูป

จิ๊กไม้

ขั้นตอนที่ 3 การปรับจิ๊กไม้ให้ได้ช่องว่างตามที่กำหนด ตามแบบวิธีการนี้เราตั้งที่ 3/8 x 3/8 ข้อสำคัญให้ปรับอย่างระมัดระวังเพื่อ pins และสล็อตจะไม่หลวมเกินไปและไม่คับเกินไป

ขั้นตอนที่ 4 ตัดชิ้นส่วนกล่องไม้ตามขนาด กำหนดความกว้างของชิ้นส่วน และตรวจสอบให้แน่ใจส่วนความกว้างจะสร้างสมดุลของชิ้นงานไม้

เซาะร่องไม้

ขั้นตอนที่ 5 ตามรูปเริ่มจากขอบไม้ก่อน อย่าลืมทำเครื่องหมายกำกับเพื่อสะดวกในการประกอบซึ่งต้องคำนึงถึงไม้จะเป้นด้านบน ด้านล่าง ข้างใน ข้างนอก เป้นต้น

เซาะร่องไม้

ขั้นตอนที่ 6 ในแต่ละช่องเราจะมีจิ๊กอลูมิเนียมเป็นตัวกับกับ ของความกว้างแต่ละช่อง ใช้เล้าเตอร์เซาะร่องเพิ่มไปที่ละช่องจนครบตามแบบ ตรวจสอบความลึกของร่องไม้ด้วยเพื่อความมั่นใจว่ามันจะไม่คลาดเคลื่อน

เดือยไม้

การแก้ปัญหา: หากดอกเราเตอร์มีการกินเนื้อไม้เล็กไป กว้างเกินไป แผ่นไม้ประกบคู่ควรชดเชยด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน และทำเครื่องหมายกำกับ

จิ๊กการเข้าไม้

ขั้นตอนที่ 7 เร้าเตอร์จะเซาะร่องสลับกับแผ่นแรก โดยใช้แผ่นแรกกับจิ๊กอลูมิเนียมตามรูป

จิ๊กการเข้าไม้

ขั้นตอนที่ 8 ใข้เร้าเตอร์เซาะร่องจนครบ การตั้งจิ๊กไม้ และตั้งความสูงของดอกเร้าเตอร์ถูกต้องแล้ว ชิ้นงานที่ออกมาจะประสานเข้ากันอย่างพอดี กรณีแผ่นด้านอื่นๆ ก็ทำซ้ำตามขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น

Rockler Router Table Box Joint Jig
http://www.rockler.com/product.cfm?page=21338&site=ROCKLER

more info >ROUTER TABLE BOX JOINT JIG

source: www.woodworkersjournal.com