ป้ายเลขที่บ้าน

ป้ายเลขที่บ้าน  Colonial Sign

ป้ายต้อนรับ บอกตำแหน่งที่อยู่ หรือชื่อของเจ้าของบ้าน ซึ่งจะทำให้แขกที่มาเยี่ยม หรือผู้ที่ผ่านมาแน่ใจ ว่ามาถูกสถานที่ จากภาพสามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย สามารถเป็นป้ายบอกสถานที่ หรือติดทางเข้า ที่หน้าประตู

Colonial style sign gives a stylish welcome.